Úpravy a dostavba Závodného ústavu národného zdravia Trnava

Úprava a dostavba Závodného ústavu národného zdravia v Trnave sa uskutočnila v roku 2005. Pôvodne mala slúžiť zamestnancom Jadrových elektrární ako Závodný ústav národného zdravia Slovenských elektrární. Na základe uznesenia vlády bola o pár rokov neskôr budova preklasifikovaná na pavilón chirurgických disciplín trnavskej nemocnice .
Celá rekonštrukcia a dostavba, ktorej sa ujala stavebná spoločnosť EURO-BUILDING, a.s.,  bola zameraná na odstránenie nevyhovujúcich podmienok pre pacientov v trnavskej nemocnici. Zámerom bolo zlepšiť podmienky na pracoviskách nemocnice a zvýšiť úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Dobudovaním nových a moderných operačných sál, ambulancií, diagnostických pracovísk a lôžkovej časti nemocnice sa kapacity na poskytovanie zdravotnej starostlivosti niekoľkonásobne zvýšili tak, aby aj trnavská nemocnica spĺňala štandardné požiadavky pacientov a návštevníkov a umožnila im väčší komfort.

Top