Realizácia horúcovodu, Kalinčiakova - ul. Hodžu Trnava, časť C

Top